Ліцензія

Ліцензійна угода про використання програми (мобільного додатку) «Судова влада»

Ця Ліцензійна Угода (надалі «Угода») укладена між Вами (надалі «Клієнт») та ДП «Інформаційні судові системи» (надалі – Ліцензіар), якою засвідчується право Клієнта на використання програми (мобільного додатку) у віддаленому доступі, авторські права на яку належать ДП «Інформаційні судові системи».

НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ЛІЦЕНЗІАР НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ КЛІЄНТА, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ, ЗАГАЛЬНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ, ПРЯМІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ, В РЕЗУЛЬТАТІ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ АБО ЗДІЙСНЕННЯМ КИМОСЬ ІНШИМ ДІЙ З ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ.

ЛІЦЕНЗІАР НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ІНФОРМАЦІЇ З МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦИМ ПРИСТРОЄМ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ, ПРОГРАМ, ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ, БАНКІВСЬКИХ/ПЛАТІЖНИХ ВІДОМОСТЕЙ, ТА ІНШИХ ВІДОМОСТЕЙ КЛІЄНТА В РАЗІ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ТА/АБО НЕЗАКОННОГО ДОСТУПУ ДО ТАКИХ ПРИСТРОЇВ/ПРОГРАМ ТРЕТІХ ОСІБ, ВІРУСІВ, ПРОГРАМ ЗЛАМУ ТА ІНШИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА МЕЖАМИ КОНТРОЛЮ ЛІЦЕНЗІАРА.

1.    Програма (мобільний додаток) – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування мобільним телефоном, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Авторські права на програму (мобільний додаток) належать ДП «Інформаційні судові системи».

2.    Користування мобільним додатком можливе виключно після прийняття умов цієї Угоди.

3.    Належне користування мобільним додатком можливе виключно за умови наявності підключення до мережі Інтернет.

4.    Для ідентифікації Клієнта в якості правомірного користувача мобільного додатку він повинен зареєструватись за допомогою номеру мобільного телефону для можливості входу в дану програму.

5.    Підключенням до мобільного додатку Клієнт отримує невиключне право на користування даним мобільним додатком протягом всього терміну дії даного Договору. Ліцензіар вправі передавати права передбачені умовами даного Договору і іншим особам. Ліцензіар залишає за собою право перешкоджати будь-якому посяганню/неналежному використанню об’єкту інтелектуальної власності – мобільного додатку.

6.    Клієнт за цим Договором набуває право використовувати мобільний додаток тільки як довідковий ресурс для свого інформаційного забезпечення та не вправі передавати право на користування таким мобільним додатком третім особам, укладати субліцензійні угоди та/або використовувати його з метою отримання прибутку.

7.    По закінченні строку або припиненні дії цієї Угоди Клієнт втрачає право на використання мобільного додатку.

8.    Відповідальність за достовірність, актуальність мобільного номеру, вказаного при реєстрації/підключенні до мобільного додатку несе Клієнт.

9.    Особа, яка не погоджуєтеся з умовами цього Договору повністю чи частково не отримує статусу Клієнта і не наділяється правами передбаченими умовами даного Договору.

10.Реєстрацією у мобільному додатку Клієнт надає згоду на отримання повідомлень на мобільний телефон.

11.Клієнту заборонено:

a.    створювати декілька облікових записів в програмі, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;

b.    надавати в користування свій логін та/або пароль третім особам;

c.    реєструватись в програмі замість іншої особи;

d.    намагатися одержати доступ до логіну чи паролю іншого Клієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

e.    порушувати авторські права Ліцензіара;

f.     розміщувати віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність програми;

12.Ліцензіар не несе відповідальності за:

a.    правильність та достовірність інформації що надходить через мобільний додаток;

b.    за будь-які дії Клієнта;

c.    за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, неправомірний доступ третіх осіб до мобільного додатку;

d.    за відповідність Додатку цілком або його розділів очікуванням Клієнта, безпомилкову та безперебійну роботу мобільного додатку, припинення доступу Клієнта до мобільного додатку з якихось причин;

e.    втрату Клієнтом можливості доступу до створеного ним облікового запису;

f.     відсутність у Клієнта доступу до мережі Інтернет і якість послуг інтернет-провайдерів;

13.Ця Угода діє 2 (два) роки з моменту прийняття умов цієї Угоди. У випадку відсутності заперечень Сторін, ця Угода кожного разу автоматично пролонгується на 1 (один) календарний рік.

14.Ліцензіар залишає за собою право в будь-який момент відключити чи блокувати доступ Клієнта до програми з автоматичним припиненням дії цієї Угоди, в разі порушення умов цієї Угоди.

15.Прийняттям умов цієї Ліцензійної угоди Клієнт засвідчує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв'язку з активацією доступу до даної програми та виконувати обов'язки, які виникають у зв'язку з її використанням.

16.Будь-які претензії Клієнта, що виникли у зв’язку з цією Угодою, підлягають пред’явленню Ліцензіару за допомогою електронної пошти на адресу: support@ics.gov.ua

17.У разі пред’явлення третіми особами претензій до Ліцензіара, пов’язаних з діями Клієнта, Клієнт зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Ліцензіара від можливих збитків і компенсацій.

18.В разі відчуження ДП «Інформаційні судові системи» програми (мобільного додатку) та/або передачі виключних майнових прав на програму іншій фізичній чи юридичні особі, установі, організації, така особа (установа, організація) набуває всіх прав та обов’язків Ліцензіара за цією Угодою і окремої додаткової угоди по заміні сторони Ліцензіара за  цією Угодою – не потребує.